ul. Gen. Okulickiego 32
sdkkultura@gmail.com
tel. 15 810 98 15
Mapa dojazdu »

40 lat SDK

W 2020 r. przypada 40-ta rocznica powstania Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli,
który dla kilku pokoleń naszego miasta

był miejscem gdzie mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty.
Tak jest do dnia dzisiejszego, a nasz „esdek” nadal przyciąga liczne grono seniorów,
dzieci i młodzieży, którzy uczestniczą tu w zajęciach artystycznych.
Z tej okazji pragniemy Państwu przybliżyć naszą dotychczasową działalność kulturalną w cyklu „40 lat minęło…”

 

 „Porównania” – to pokonkursowa wystawa, której wernisaże od lat gromadzą w Spółdzielczym Domu Kultury wielu miłośników sztuki. Wystawa ta prezentuje tendencje i twórcze osiągnięcia artystów związanych z Ziemią Sandomierską. Ilość dyscyplin artystycznych tj.: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, grafika komputerowa, techniki własne, wiklina artystyczna, sztuka papieru oraz zainteresowanie artystów, którzy z ochotą udostępniają swoje prace dla Państwa i prezentują swój dorobek, potwierdzają o bogatym życiu artystycznym naszego regionu.
„Porównania” to cykliczna wystawa, na którą każdego roku w marcu zapraszamy do Spółdzielczego Domu Kultury.

 

 

To już tradycja, że każdy rok kalendarzowy w naszej Galerii zostaje podsumowany wystawą prac dzieci i młodzieży z kół plastycznych
Spółdzielczego Domu Kultury prowadzonych przez plastyków: Annę Sobolewską i Stanisława Świecę.
W ekspozycji znajdziemy prace wykonane przez dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat, w technikach łączących ze sobą grafikę,
rysunek i malarstwo. Niestety z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, pokazujemy tylko część zbiorów.
Zapraszamy na wystawę do atrium Spółdzielczego Domu Kultury od godz. 9.00 do 17.00.
Zapraszamy do oglądania wystawy również w okresie wakacyjnym.

 

Kilkanaście lat temu w Spółdzielczym Domu Kultury zrodził się pomysł artystycznego przeglądu działań powstających w szkołach.
Od dawna obserwowaliśmy twórczą pracę uczniów i nauczycieli, która często kończyła się jednorazową prezentacją w szkole.
Postanowiliśmy stworzyć możliwość pokazania tych dokonań na dużej scenie.
Tak powstał coroczny Powiatowy ,a później Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”.
Celem Przeglądu jest wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą jak również konfrontacja i popularyzacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, teatralnych i muzycznych ze szkół podstawowych i średnich.
Przegląd trwa trzy dni, podczas których prezentują się poszczególne kategorie artystyczne.
Nagrody przyznaje jury z udziałem specjalistów oraz instruktorów artystycznych.

 

Spółdzielczy Dom Kultury już od lat w okresie ferii zimowych prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pn. „Zimowa Laba”. Program Zimowej Laby powstaje z uwzględnieniem oczekiwań dzieci, które podczas ferii nie wyjeżdżają na zorganizowane formy wypoczynku zimowego i oczekują możliwości bezpłatnych, ciekawych i urozmaiconych sposobów spędzania czasu wolnego. Codziennie pod czujnym okiem instruktorów, dzieci twórczo, radośnie, sportowo i tanecznie spędzają czas. Zajęcia są urozmaicone aby każdy znalazł coś dla siebie. Uczestnictwo w Zimowej Labie tak dużej ilości dzieci, ich zadowolenie, oraz chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach udowodniły, że realizacja takich zajęć jest bardzo potrzebna w naszym mieście. Mamy świadomość, że bez wsparcia finansowego Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Starostwa Powiatowego, Spółdzielni Mieszkaniowej i przybyłych gości, takie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.