ul. Gen. Okulickiego 32
sdkkultura@gmail.com
tel. 15 810 98 15
Mapa dojazdu »

„Do broni” wojna i propaganda w plakacie 1939-1989

5 - 20 listopada 2018 r.

 

sd

 

 

„Nie ustaniem w walce, siłę słuszności mamy i mocą tej słuszności wytrwamy i wygramy” – to hasło jednego spośród 40 plakatów prezentowanych na wystawie.
Druk wydany w Londynie nawiązywał wprost do pieśni Związku Polaków w Niemczech, która powstała wraz z narodzinami Rodła – znaku z którym identyfikowała się polska mniejszość na terenie III Rzeszy. Od 5 listopada można zobaczyć więcej tego typu haseł i nawiązań. Ściany sali kameralnej Spółdzielczego Domu Kultury wypełniają reprodukcje wybranych afiszy, z których większość pochodzi z lat 1939-45. Na wystawie można porównać zastosowane rozwiązania, ponieważ plakaty reprezentują zarówno polską propagandę wojenną i propolską propagandę na Zachodzie, ale także propagandę niemiecką skierowaną do Polaków, a także propagandę komunistyczną
oraz PRL-owską. Plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, Galerii Plakatu w Krakowie oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Wystawa ta jest narracją o środkach i narzędziach za pomocą których walczące strony chciały przekonać do swych racji. Zwiedzający, znając już bieg historii, samodzielnie ocenią na ile zaprezentowane przykłady wywarły zamierzony przez ich twórców i kolporterów efekt.