ul. Gen. Okulickiego 32
sdkkultura@gmail.com
tel. 15 810 98 15
Mapa dojazdu »

Łazik

-

Stalowowolskie Bractwo Turystyczne “Łazik” to Klub, który jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej. Powstał 8 października 1982 r. przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej w Stalowej Woli, natomiast w związku z likwidacją stalowowolskiego oddziału, zgodnie z  Uchwałą Tarnobrzeskiego Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej w 2003 roku, został przyłączony do Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej Tarnobrzeg.
Działalność Klubu opiera się na cotygodniowych spotkaniach, a celem jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej poprzez umożliwienie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w Polskim Towarzystwie Turystyki Krajoznawczej, jak również korzystanie z wszystkich form tej działalności. Istotne znaczenie ma szerzenie kultury turystyki poprzez poznawcze i wypoczynkowe walory wędrowania, a także krzewienie zamiłowań krajoznawczych oraz umiejętności turystycznych. Uczestnictwo w Klubie stwarza warunki do ich realizacji. Klub upowszechnia także system odznak Polskiego Towarzystwa Turystyki krajoznawczej, które służą rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych. Członkiem Klubu, zgodnie z postanowieniami statutu może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający zdolność do czynności prawnych, który nie jest pozbawiony praw publicznych, małoletni mający ograniczoną  zdolność do czynności prawnych (16-18 lat), a także za zgodą prawnych opiekunów członkiem Klubu może zostać osoba poniżej 16 roku życia.