ul. Gen. Okulickiego 32
sdkkultura@gmail.com
tel. 15 810 98 15
Mapa dojazdu »

Porównania 23

1 marca 2015 godz. 18:00

1 marca 2015 r po raz 23 spotkaliśmy się w Spółdzielczym Domu Kultury na otwarciu wystawy prezentującej twórczy dorobek środowiska
plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską. W tym roku Jury najwyżej oceniło prace dwóch artystów i przyznało dwie pierwsze równorzędne nagrody.
– I Nagroda Starosty Powiatu Sandomierskiego dla Andrzeja Rachonia za pracę pt. „Pejzaż prowincjonalny”
– I Nagroda Burmistrza Sandomierza dla Janusza Barana za zestaw prac pt. „Re-konstrukcje I Homage a J. Calvino” i „Re-konstrukcje II Homage a J. Calvino”

dwie Drugie Nagrody Równorzędne:
– II Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Stanisława Świecy za zestaw prac pt. „Przybysz”, „Kosmita”, „Intruz”
– II Nagroda Banku Spółdzielczego w Sandomierzu dla Andrzeja Karwata za pracę pt. „Szaruga”

dwie Trzecie Nagrody równorzędne:

– III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach dla Aleksandry Karwat za  pracę pt. „Lato”
– III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu dla Ryszarda Gancarza za zestaw prac pt. „Ulica XI”, „Ulica XII

Wernisaż uświetnił występ Zespołu „Janki” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Instruktorem zespołu jest Pani Katarzyna Pliszka.

Wystawę można odwiedzać do końca marca 2015 r  w Spółdzielczym Dom Kultury.